جنگل ابر شاهرود عروس زیبای هیرکانی را بهتر بشناسیم

جنگل ابر شاهرود عروس زیبای هیرکانی را بهتر بشناسیم

جنگل ابر شاهرود بخشی از قدیمی‌ ترین و زیباترین جنگل های هیرکانی است با گونه‌ های گیاهی و جانوری نادر , یکی از زیباترین نقاط شهرستان شاهرود می‌ باشد. در‌این جنگل ابرها آنقدر به درخت‌ ها نزدیک اند که به‌ نظر می‌ رسد جنگل بر روی ابرها سوار است. می‌ توان دربین ابرها گشت و […]