تصویر کاخ عالی قاپوی اصفهان

همه چیز درمورد کاخ عالی قاپوی اصفهان

به روزرسانی شده در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ در غرب میدان امام و روبروی مسجد شیخ لطف الله عمارتی سر بر افراشته که به عنوان یکی از مهمترین شاهکارهای معماری اوائل قرن یازدهم هجری از شهرتی عالمگیر برخوردار‌است. این بنا کاخ عالی قاپوی است. با بررسی های انجام یافته چنین استنباط میشود که کاخ عالی قاپوی دروازه […]