عجایب زندگی عشایری در موزه عشایر سراب

عجایب زندگی عشایری را در موزه عشایر سراب نظاره گر باشیم

موزه عشایر سراب آذربایجان به عنوان اولین موزه عشایری ایران از شمار موزه های مردم شناسی است که در شهرستان سراب دایر شده است. بخش اطلاع رسانی، کتابخانه تخصصی عشایر، فضای مرتع و چوپان، فرآوری سنتی و بومی لبنیات و پشم، دست باف های عشایری، موسیقی، پوشاک، زیورآلات، مسکن، نان پزی، قهوه خانه سنتی و […]