Tag

خلیج فارس

اقامتگاه بوم‌ گردی | خاطره سازی در دل تاریخ و فرهنگ

بعضی اوقات برای فاصله گرفتن از فضای مدرن و پر هیاهوی زندگی شهری، دلمان می‌خواهد به یک روستای دور افتاده …

دبی عروس خلیج فارس سال 99

دبی عروس خلیج فارس دبی عروس خلیج فارس، بزرگ ترین شهر امارات متحده عربی یکی از امروزی ترین شهرهای دنیا …