منطقه بهرام گور فارس

منطقه بهرام گور فارس، زیستگاه گورخرهای ایرانی

به روزرسانی شده در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ در شرق استان فارس، منطقه ای حفاظت شده به نام منطقه بهرام گور وجود دارد که زیستگاه اصلی گورخر ایرانی می باشد. صرفا این منطقه در کشور‌ایران است که تا این حد گورخر اهل ایران در آن زندگی می کنند و هیچ جای دیگری از کشور‌ایران، این تعداد گورخر […]