تصویر پارک جنگلی خشکه داران

پارک جنگلی خشکه داران

جنگل های بکر خشکه داران تنکابن با پوشش های منحصربه‌فرد به موزه بکر مورخ ارگانیک غرب مازندران مبدل شده که پذیرای گردشگران است. این حیطه حفاظت شده که ۱۲۰ متر با دریا مسافت داراست، به‌عنوان فقط بیشه جلگه‌ای و بکر از پایانی بازمانده‌های اکوسیستم‌های جنگلی جلگه‌ای شمال کشور ایران به‌شمار می رود. در لبه این […]