کاروانسرای سنگی زنجان

کاروانسرای سنگی زنجان

کاروانسرای سنگی زنجان کاروانسرای سنگی زنجان،به ترکی ( داش کاروانسراسی ) در اواسط جاده کمربندی زنجان، روبروی پایانه قطار زنجان واقع شده‌است. عمر این کاروانسرا به عصر صفویه گشوده می شود و حال تحت عنوان رستوران سنتی مورد استعمال است. پلان این کاروانسرا به سبک چهار ایوانی است؛ حجره‌های آن در یک طبقه قرار گرفته‌اند […]