دره ای که در نزد بومیان به دره جن‌ ها معروف است کال جنی طبس نیز نام دارد.
کال به دره یا مسیر ایجاد شده به وسیله سیلاب‌ ها و جریان آب گفته می‌شود. کال جنی طبس یا دره جن‌ ها دره‌ای است که در شمال طبس و در اطراف روستای ازمیغان و در راستای خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شده است.

دره جنی و دره نی گاه از سری دره های معروف ایرانی هستند که شاید نامشان برایتان آشنا باشد.

کال جنی طبس

کال جنی طبس قسمتی جذاب برای ایرانگردی

کال جنی طبس متشکل از دو بخش کال به‌ علاوه جنی است. کال به دره یا مسیر بوجود امده به وسیله سیلاب‌ ها و جریان آب گفته می‌شود. ساکنان روستاها این محل را ترسناک و محل حضور جن‌ ها می‌ دانسته‌ اند. بخش دومِ نام را به آن اضافه کرده‌اند. این مکان شگفت‌ انگیز با نام دره جنی نیز شناخته می‌شود.

کال جنی طبس

کال جنی طبس

دره دارای دیواره‌ های بلند و پرشیب است که البته وارد شدن به آن بدون راهنما می‌تواند خطراتی به همراه داشته باشد. وجود تونل‌ ها و خانه‌ هایی به نام «خانه گبرها» در دل دیواره‌ ها که برای سکنای زرتشتیان زمان خود ساخته شده است.

رسیدن به کف دره برای برخی دشوار است راهنما ها ۲ مسیر را پیشنهاد می‌کنند. راه اول این است که پس از جدا شدن از جاده آسفالت و دو راهی استخر شاعر و طی حدود ۵ کیلومتر جاده خاکی به دره می‌رسیم، بعد از آن می‌ توان از انتهای جاده خاکی که به نوعی شروع دره و در مجاورت کوه است پیش رفت.

راه دیگر این است که از شکافی که در میانه راه خاکی است وارد دره شد. هر چند راه اول بهتر است و در کنار آن چشمه آبی نیز دیده می‌شود. بلد‌ها به همراه گردشگر‌ها مسیر آب را دنبال می‌کنند و در مسیر، درخت‌های نخل و نیزار‌ها همچنین حالت U و گاهی V شکل شدن دره برای آنها جذاب تر خواهد بود.

کال جنی طبس

کال جنی طبس