راه ابریشم یا جاده ابریشم

شبکه ای از راه‌ های مهم و بهم‌ پیوسته با انگیزه بازرگانی در آسیا بود که باختر و خاور و جنوب آسیا را به یکدیگر و به شمال آفریقا و خاور اروپا وصل می کرد؛ مسیری که تا قرن پانزدهم میلادی به‌ مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ‌ ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت نوار شمالی ایران که جاده ابریشم از آن رد می شد از نوار ساحلی شهر گرگان عبور میکرد و به سمت گیلان میرفت و از آن سمت از ایران خارج میشد.

جاده ابریشم

جاده ابریشم

 

این راه از شهرستان توان هوانگ چین به کانسو می‌ آمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی امروزه می شد و از داخل آسیای مرکزی رد می شد و از مسیر بیش‌ بالیغ و آلمالیغ به سمرقند و بخارا می رسید.

در بخارا قسمت مهم آن از راه کویان مرو، سرخس، نیشابور، گرگان، بام و صفی‌آباد به ری می‌آمد و از ری به قزوین و زنجان و شمال همدان از طرف کبودراهنگ سمت شمال این شهر نزدیک کوه قولی یابا و اردبیل و تبریز و ایروان میرفت و از ایروان به ترابوزان یا یکی از بندرهای شام پایان می‌گرفت.

قسمت فرعی این راه از سمرقند به خوارزم و سپس به سرای و هشترخان می رسید و از آن جا به کنار رودخانهٔ «دن» و بندرهای دریای آزف می رسید. مهم ترین کالایی که از کشور ایران می گذشت، ابریشم بود، البته چون ایرانیان اندازه قابل توجه ای از ابریشم خام چین را که می خریدند و به خویش تخصیص می‌ دادند می‌ توانستند اجناس خود را به هر قیمتی که بخواهند، به کشورهای باختر بفروش برسانند.

چرا اسم این راه، جاده ابریشم است؟

اولین کسی که نام جاده ابریشم را در سال ۱۸۷۷ میلادی، برای این جاده ها برگزید، جغرافی دان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. وی به خاطر حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و مناطق مختلف دیگر این نام را برگزید.

جاده ابریشم

جاده ابریشم

 

جاده ابریشم را ممکن است بتوان مهمترین جاده جهان تا قرن پانزدهم تصور کرد. این جاده نه تنها جا به جایی اجناس را امکان ‌پذیر می کرد بلکه منجر به انتقال باورهای فکری نظیر اسلام، هندوئیسم، بودیسم و مسیحیت هم شد. به علاوه بیماری‌ هایی نظیر طاعون نیز از این مسیر منتشر می‌شدند. این بیماری‌ها در قرن دوم و سوم منجر کاهش جمیعت در چین و مدیترانه و در نتیجه تضعیف امپراتوری‌های این نواحی شدند.

آغاز مسیر از شهرهای ساحلی شرق چین و برای پیشگیری عبور از بیابان‌ های مرکزی چین، این مسیر به دو راه شمالی و جنوبی تقسیم می شد.

مسیر شمالی که امروزه بیشتر از آن با اسم «راه ابریشم» یاد میکنند از روستای توان هوانگ آغاز می شد و بعد از گذر از ایالت ‌های متفاوت در چین و پیش از وصال به بیایان بزرگ مرکزی چین به سه روش متعدد بخش میشد که دو تای آنها از شمال کویر و یکی جنوب آن عبور می کرد.

مسیر جنوبی یک مسیر همیشگی بود و با گذشتن از مرزهای چین، این مسیر وارد قرقیزستان میشود که اولین خانه آن اوزکند و بعد از آن اوش از جمله کانون‌ های حیاتی ساخت ابریشم بود و هم‌ اکنون اصلی ترین سوله ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خویش دارد. بعد از آن وارد مملکت فرغانه شده و بعد از گذر از سمرقند و بخارا و جیحون به مرو و بعد از آن سرخس کنونی می ‌رسیده‌ است.

از سرخس تا نیشابور منازل رباط شرف، رباط ماهی، رباط چاهک، توس نوغان، راه‌های، شریف‌آباد، الحمراء و دیز باد قرار داشت. منازل نیشابور تا ری و استان سمنان.

جاده ابریشم بعداز گذشتن از ری، قزوین، ساوه، کبودراهنگ مزدقان ( جرفادقان )  همدان، و گردنه اسدآباد، کنگاور، صحنه، بیستون، فرمیس ( کرمانشاه )  مازورستان، حلوان،  قصر شیرین، جلولاء، دسکره الملک ( دستگرد ساسانی ) و نهروان وارد بغداد می‌شده‌ است

در کرانه رود فرات ادامه می‌یافت و به حدیثه میرسید و آن‌ گاه در کنار دریا دریای شمال به شهر انکاکیه می‌ انجامید که آخری خانه خط مش زمینی بود. از حدود ۱۴ سده پیش، در طول امپراتور قوم هان در شرق چین، یک مسیر دریایی که ولی به‌طور قانونی جزء جاده ابریشم نبوده‌است، هم مورد کاربرد قرار گرفت.

جاده ابریشم از کجا میگذرد؟