پارک ملی دز در ۲۰ کیلومتری شرق جاده ترانزیتی اهواز–شوش جای‌دارد . این حوزه‌ بوسیله حیطه حفاظت شده دز از شمال و جنوب تسلط شده‌است . حیات وحش بی نیاز در کنار دیده اندازهای قشنگ مانند رودخانه و برکه این حیطه را به یکی‌از دیده اندازهای با اهمیت استان خوزستان مخصوصا از حیث پرنده نگری تبدیل نموده است . از آن جهت که بوستان ملی دز به وسیله حیطه حفاظت شده دز اشراف شده است , محیط بانی های جان دار از هر دو زیستگاه حفاظت مینمایند . این بیشه ها یکی‌از زیستگاههای اساسی دسته نادر گوزن زرد رنگ اهل ایران می‌باشد .
وسعت حیطه حفاظت شده دز ۱۷ , ۸۹۵ هکتار است . جزو این حوزه‌ طی مصوبه شماره ۳۲۹ شورای خوب محیط زیست با وسعت ۵۳۰۱ هکتار در مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ تحت عنوان بوستان ملی دز اعلام شوید .
رودخانه دز در پیچ وخم های مسیر خویش , بیشه زیبایی را خلق و خوی نموده است . رودخانه , فضای سبز , کوه ها و تپه ها , دشت ها و جانوران متفاوت هر کدام سهمی گوناگون در این منظره دارا‌هستند . گوزن زردرنگ ایرانی که از نادرترین و گران بها ترین پستانداران ایران و عالم به حساب آورده می شود از مهم ترین موجودات زنده این حیطه است .

گونه های خارپشت , خفاش , روباه , راسو , گورکن , کفتار , گرگ , شغال , دراج , کبوتر جنگلی , فاخته , یاکریم , لیکوتالابی , لیکو معمولی از پستانداران و پرندگانی میباشند که درین ناحیه معاش می نمایند .

خصوصیت گیاهی
دز دربرگیرنده گونه های خاصی از بیشه های گرمسیری و نیمه گرمسیری است که رودخانه دائمی دز را در بر گرفته است . این بیشه ها بازمانده بیشه هایی است که در جلگه های جنوبی سلسله جبال زاگرس روئیده و تاکشورهای عراق , سوریه و لبنان کشیده شده‌است . گونه های طبیعت و درختچه ها و دسته های بوته ای دربرگیرنده سریم , جاز , لگجی , تمشک , استبرق , یونجه , شبدر , جو وحشی و . . . درین ناحیه پرورش می نمایند .

بوستان ملی دز

انواع شاخص جانوری
شاخص ترین جور جانوری این حیطه گوزن زردرنگ است که ولی سالهاست مورد مستندی از وجود گوزن زردرنگ درین ناحیه گزارش نشده است البته مواقعی غیر فیلم مستند از مشاهداه این نوع به وسیله اشخاص محلی گزارش شده‌است .
پروژه احیاء و انتشار گوزن رنگ زرد اهل ایران در تارنما نشر و رویش میانرود دزفول از سال ۱۳۸۷ با انتقال ۲۱ مرکز گوزن زردرنگ از جزیره اشک دریاچه ارومیه آغاز و مبنی بر پایانی سرشماری در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۰ راءس گوزن رنگ زرد در‌این وبسایت شمارش شده است .
بقیه اشکال جانوری حوزه‌ عبارتند از : گراز , گرگ , رودک عسل خوار , گربه جنگلی , خارپشت , روباه و گونه های طیوران مهاجر و ساکن

خصوصیت و سیمای همگانی ناحیه
ارتفاعات : حوزه‌ نواری صورت دز بطور کلی در زمین ها مسطح دو طرف رودخانه واقع شده و فاقد هرگونه کوه و دره است . فقط در ضلع غربی رودخانه تپه ماهوری است و از تپه ماهورهای کم طول ساخته شده شده‌است .
دشت ها : اطراف ناحیه دز را زمین ها مسطحی اشغال نموده که بعلت برخورداری از خاک حاصلخیز , دارنده کشاورزی آبی رنگ مکانیزه است .
بیشه : دز دربرگیرنده اشکال خاصی از بیشه های گرمسیری و نصفه گرمسیری است که رودخانه مستمر دز را در بر داراست .

بوستان ملی دز

رویدادهای حوزه‌
اولیه زادآوری گوزن رنگ زرد اهل ایران در سال ۱۳۹۲ در وبسایت انتشار و رشد میانرود در اردیبهشت .
آزاد سازی گربه جنگلی گرفتار در تله باغداران , در زیستگاه دارای اهمیت خویش .
دستگیری شکار‌چی چهار قطعه پرنده حمایت شده دراج در تیرماه ۱۳۹۲
خلع ید زمین خواران از ۲۳ هکتار از زمین ها تصرف شده در ناحیه حفاظت شده دز در مرداد ۱۳۹۲

تعارضات و تهدیدها حیطه
پرورش جمعیت و توسعه و گسترش سکونت گاه ها , عمل تولیدی و خدماتی و هم زمان طلبی بعضی از اشخاص حیطه , بوستان ملی دز را هر سال , در معرض تخریب و تصرفات غیرقانونی اشخاص سود جو و سودجو قرار می‌دهد . ورود دامهای بیش تر از گنجایش چرا و وقوع حریق سوزی به جهت خشکسالی در بیشه از کارداران تهدید این حیطه است . جاده کمپانی کشت و صنعت کارون با عبور از میانه حیطه آنرا به دو نیم تقسیم کرده و خویش برهان تهدید دیگری است .

بوستان ملی دز

اهمیت تاریخی حوزه‌
محل پرستش چغازنبیل در حوالی این حوزه‌ , دیرین ترین و اصلی ترین بنای خشتی و آجری عالم است که از زمان ایلام وسط به یادگار باقیمانده است . همینطور پل ساسانی تحت عنوان کهن ترین پل عالم , آسیاب های دزفول , بقاع سبزقبا , بقاع محمد بن جعفر طیار در شهر دزفول در اطراف حوزه‌ از سایر اثرها مذهبی – تاریخی به شمار می‌روند . شیلاب یعقوب , شیلاب باقر و نهر عجیرب از سایر منظرگاه های زیبای حیطه دز هستند .

حالت مکانی
بوستان ملی دز در شمال استان خوزستان و در محدوده شهرستان شوش واقع است . بیشه دز با ارتفاع حدود ۱۵۰ کیلومتر از سردار آباد دزفول آغاز و در امتداد رودخانه دز به طرف جنوب تا عنافچه نزدیک اهواز امتداد داراست ( در بیست کیلومتری شرق جاده ترانزیتی اهواز – شوش ) . این ناحیه از شمال به هفت تپه , از شرق به شوشتر , از غرب به حسین آباد شوش دارای ارتباط است .