بهترین پیست اسکی ایران کجاست؟

دیزین مهم‌ترین پیست اسکی ایران و خاور میانه است که در شهر کرج در استان البرز واقع شده‌ است. پیست اسکی دیزین او‌لین پیست اسکی در ایران است که از سوی فدراسیون جهانی اسکی مورد تأیید برای برگزاری مسابقات حرفه ای شناخته شد و به عنوان پیست بین‌ المللی شناخته میشود.

این پیست مجهز به تجهیزات ویژه و مختص که دربرگیرنده نکات فنی نظیر، شیب مسیر، ارتفاع مسیر، محل برگزاری مسابقات و تجهیزات رفاهی است. پائین‌ ترین نقطه از سطح آب هلی آزاد ۲۶۵۰ متر و بلندترین نقطه آن ۳۶۰۰ متر و مسیر اسکی ۷٬۵ کیلومتر است.

پیست اسکی

پیست اسکی دیزین

اولین دستگاه‌ های آسانسور در سال ۱۳۴۸ در دیزین نصب شدند . دیزین ۲۳ پیست اسکی داراد که دربرگیرنده ۴ تله کابین شاله، قله، دره، چمن، ۲ تله سیژ قله و چمن، ۷ تله اسکی بشقابی دربرگیرنده دوبل مایر، سی چال، گوزنی، پشت ویل، مبتدی و تازه کار، چمن و یک تله اسکی چکشی است.

بعضی از پیستهای آن عبارتند از: پیست اسنو بوستان، پیست یو، پیست تازه کار و پیست چمن.

زمان زمان فصل اسکی روی برف: مقطع زمان فصل اسکی در دیزین که بیشترین زمان را برای اسکی بازان درایران مهیا آورده از اوایل آذرماه تا آخرها اردیبهشت است.

اسکی روی چمن

فعالیت پیست اسکی دیزین به زمستان محدود نمیشود، در سال ۱۳۷۲ با حیث فدراسیون جهانی اسکی و همکاری متخصص ها این فن کلنگ احداث پیست اسکی روی چمن دراین حیطه زده شد که در فصل تابستان ورزش اسکی روی چمن در این پیست بوسیله علاقمندان صورت می پذیرد.

در زمان فصل‌تابستان، اسکی روی چمن هم درین پیست امکانپذیر است. پیست اسکی روی چمن دیزین ۶۵۰ متر ارتفاع داراست. تمامی ساله درین ناحیه مسابقات جهانی اسکی روی چمن برگزار میشود. هم زمان، در بخش ها دیگر دیزین از جمله حیطه پیست چمن، قابلیت فعالیتهایی از قبیل دوچرخه سواری کوهستانی، تیراندازی با کمان، کایت سواری و غیره وجود دارد و گردشگران از گلشن گل و گونه‌ های نادر گیاهان کوهستانی مشاهده می‌ کنند.

تجهیزات رفاهی

این پیست به وسعت منظقه، مشتمل بر ۲ هتل، ۱۹ کلبه ( شاله ) و ۵ رستوران است. آب و هوای دو چندان مطلوب زمستانی ( ۲۰ – سانتیگراد ) با تعداد روزهای آفتابی فراوان و آب و هوای دلپذیر تابستانی حداکثر ( ۲۰+ سانتی گراد ) و تجهیزات زیاد و دسترس، دیزین را به یک دهکده توریستی کم‌نظیر زمستانی و تابستانی در خاورمیانه تبدیل نموده است.

پیست اسکی

پیست اسکی